Promillemåler i Frankrike - Promillemåler.no

Promillemåler i Frankrike

Promillemåler
Kilde: Shutterstock

Mens det stadig blir mer populært å ha en promillemåler for privat bruk her i Norge, så har det ingenting med det norske lovverket å gjøre. Det har det derimot i Frankrike, der det siden 2012 har vært et krav om at alle bilister skal ha en måler tilgjengelig i bilen for egentesting.

Derfor er det påbudt med promillemåler

Påbudet om promillemåler sier ingenting om at man er nødt til å teste seg selv før man kjører eller lignende, men det er rett og slett et steg i riktig retning i kampen mot kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Lovverket sier kun at du skal ha en måler tilgjengelig i bilen, og du kan også bli bedt om å bruke den hvis du blir stanset.

Følgelig har salget av målere eksplodert i Frankrike siden den nye loven ble innført. Det er uproblematisk å få kjøpt billige promillemålere stort sett over hele landet, og det selges på vanlige butikker og bensinstasjoner – også ved grenseoverganger. En typisk promillemåler i Frankrike koster mellom én til tre euro, og er følgelig forholdsvis rimelige.

Hva skjer hvis man ikke har promillemåler?

Kravet om at man skal ha en måler i bilen gjelder også for turister. Det betyr at du som har leiebil i Frankrike også er nødt til å skaffe deg en måler for egentesting. Husk at promillemåleren må være NF-merket for at den skal bli godkjent.

Blir du stanset uten en promillemåler i bilen, vil straffen være en bot på 11 euro. Med andre ord er det neppe noen krise, men hvorfor utfordre skjebnen?

About the author

DriveSafer.no

Denne bloggen eies og drives av DriveSafer.no

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*