Vet du hva en promillemåler er? - Promillemåler.no

Vet du hva en promillemåler er?

Promillemåler
Kilde: Shutterstock

En promillemåler er en snedig liten dings som måler mengden alkohol i blodet hos en person, kun ved at personen behøver å blåse i apparatet. Dette gjør at politiet hyppig bruker promillemålere i kontroller av bilister, ettersom man på kort tid kan finne ut om en person er påvirket av alkohol eller ikke. I senere tid har man sett en økt privat bruk av promillemålere, der privatpersoner ønsker å kontrollere sin egne promille.

Slik fungerer en promillemåler

En promillemåler kan ha ulik oppbygging, men de fleste promillemålere på det norske markedet benytter en brenselcelle og en algoritme for å bergene personens promille. Når du blåser inn i munnstykket på måleren, så vil luften som blåses forbi brenselcellen automatisk omdannes til elektrisk strøm.

Deretter vil en liten databrikke i promillemåleren regne ut hvor mye promille du har basert på en forhåndsprogrammert algoritme. Enkelte promillemålere krever jevnlig kalibrering for å vise nøyaktige resultater, ettersom de kan bli unøyaktige over lengre tid. Men blant de beste promillemålerne på markedet så er ikke dette nødvendig.

Privat bruk av promillemåler

Det blir stadig mer vanlig å ha en promillemåler, enten fordi man ønsker å være sikker på at alkoholen har forduftet fra kroppen når man skal kjøre bil, eller bare fordi man er nysgjerrig på hvor høy promille man får av å drikke så og så mye alkohol.

Det er ikke bare i Norge at salget av promillemålere øker. I Frankrike ble det i 2013 innført en lov som sier at det er påbudt med promillemåler i private biler.

About the author

DriveSafer.no

Denne bloggen eies og drives av DriveSafer.no

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*